Hromada Reality, realitná kancelária

HROMADA REALITY s.r.o.

Vínna 1548/1
040 18 Košice – Krásna
mobil: +421 918 533 003, +421 915 059 555, +421 908 888 018
e-mail: reality@hromadareality.sk
registrácia: Obchodný register SR, vložka č. 24533/V
zapísaná na Okresnom súde Košice I.
IČO: 45 242 259
DIČ: 202 2922 341

Makléri

Ján HromadaRomana Hromadová
e-mail: hromada@hromadareality.sk,
mobil: +421 918 533 003
e-mail: hromadova@hromadareality.sk,
mobil: +421 915 059 555
Jozefína Poláková 
e-mail: hromada.reality@gmail.com,
mobil: +421 908 888 018
 

Mapa